Yrityskuvamme

Stiegelmeyer-ryhmä on kansainvälinen perheyritys, jolla on selkeät periaatteet ja nykyaikaiset arvot. Ne ulottuvat yrityksemme juuriin saakka ja ovat tärkeä liikkeellä pitävä voima. Arvomme kuvaavat itsenäisyyttämme ja ovat osa yrityskulttuuriamme. Ne ovat läsnä arjessamme, jossa kehitämme ihmisten yksilöllisiin tarpeisiin perustuvia ratkaisuja eri puolelle maailmaa. Arvomme ovat käsin kosketeltavat jokaisessa tuotteessamme.

Ennen kaikkea arvot kuitenkin tulevat todeksi käyttäytymisessämme asiakkaitamme ja kumppaneitamme kohtaan sekä elävät yhteistyössämme yrityksemme sisällä. Tämä tekee meistä luotettavan kumppanin, jonka toimintaa ohjaavat vahva sitoutuminen ja vastuuntunto, myös tuleville sukupolville.

Arvomme

KOKEMUS

KOKEMUS

Olemme menestyneet alan markkinoilla jo vuosikymmeniä. Periaatteisiimme kuuluukin ajatella ja toimia pitkäjänteisesti ja vastuullisesti niin asiakkaidemme, kumppaneidemme, työyhteisömme kuin yhteiskunnankin etujen mukaisesti.

ENNAKKOLUULOTTOMUUS

ENNAKKOLUULOTTOMUUS

Uudet ideat tarvitsevat ympärilleen tilaa. Siksi kiinnitämme huomiota ajankohtaisiin trendeihin ja kehitykseen ja olemme avoimia asiakkaidemme toiveille, tarpeille sekä ideoille.

LUOTETTAVUUS

LUOTETTAVUUS

Teemme kaikkemme varmistaaksemme, että tuotteemme, ratkaisumme ja palvelumme vastaavat parhaalla mahdollisella tavalla päivittäisen sairaala- ja hoitoarjen vaatimuksia. Tämä tekee tuotteistamme erityisen kestäviä, turvallisia, luotettavia ja taloudellisia.

INHIMILLISYYS

INHIMILLISYYS

Jokainen ihminen on luottamuksen ja kunnioituksen arvoinen. Arvostamme rehellistä yhteistyötä ja kohtelemme kaikkia yrityksemme sisällä ja ulkopuolella oikeudenmukaisesti ja empaattisesti.

RATKAISUKESKEISYYS

RATKAISUKESKEISYYS

Tuotteemme ja palvelumme on suunniteltu auttamaan asiakkaitamme tekemään työnsä niin hyvin kuin mahdollista. Siksi haluamme olla siellä missä markkinamme, käydä jatkuvaa ajatustenvaihtoa ja reagoida nopeasti muuttuviin haasteisiin.

ITSEVARMUUS

ITSEVARMUUS

Olemme ylpeitä tuotteistamme ja palveluistamme ja haluamme tuoda sen rohkeasti esille. Tämä tekee meistä kansainvälisesti vahvan ja menestyvän brändin, mikä terävöittää asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme profiilia.

Vaatimuksemme

Työmme tarkoituksena on parantaa monien ihmisten terveyttä, turvallisuutta ja elämänlaatua. Haluamme tehdä hoitotyöstä helpompaa ja auttaa hoidon tarpeessa olevien omaehtoisen elämän toteutumista. Tuomme hoitoympäristöön kodinomaisuutta ja tuemme arvokasta ikääntymistä. Kaiken tämän näemme yrityksemme missiona.

Ylläpidämme luottamuksellista suhdetta asiakkaisiimme ja kumppaneihimme. Näin voimme vastata heidän tarpeisiinsa optimaalisesti. Olemme heidän tukenaan laadukkailla vuoteilla ja patjoilla, sopivilla lisävarusteilla ja luotettavalla palvelulla. Kansainvälisenä yrityksenä tarjoamme taloudellisia ratkaisuja kaikille markkinoille.

Tässä onnistuaksemme meillä on oma kehityskeskus, modernit tuotantotilat sekä kattavasti koulutettu huoltohenkilöstö. Näin varmistamme, että pystymme täyttämään asiakkaidemme tuotteille asettamat pitkäikäisyyttä, luotettavuutta, toimivuutta ja käyttäjäystävällisyyttä koskevat korkeat laatuvaatimukset. Tätä korostaa myös antamamme laatulupaus.

Sitoutuneisuutemme

Nykyaikaisena yrityksenä haluamme kantaa vastuun työntekijöistämme, asiakkaistamme, liikekumppaneistamme ja yhteiskunnastamme. Suhtaudumme myönteisesti yhteiskunnalliseen monimuotoisuuteen ja pidämme sosiaalisia taitoja erittäin tärkeinä. Kohtelemme kanssaihmisiämme kunnioittavasti ja arvostavasti sekä pidämme yllä ystävällistä ja miellyttävää työilmapiiriä. Vastuumme ulottuu myös moniin muihin yhteiskunnallisen elämän osa-alueisiin. Kiinnitämme esimerkiksi huomiota kestävään tuotantoon ja olemme sitoutuneet luonnonvarojen säästämiseen.

Yhteiskunnallinen sitoutuminen

Yhteiskunnallinen sitoutuminen

Kannamme vastuuta yhteiskunnasta, jossa elämme ja työskentelemme. Siksi toimintamme keskiössä ovat myös ympäristö ja yhteinen etu. Asetamme kestävän kehityksen arvojärjestelmässämme erittäin korkealle, teemme yhteistyötä yhteiskunnallisten instituutioiden kanssa ja tuemme toimipisteissämme alueellisia hankkeita.

  • Raaka-aineiden säästeliäs käyttö on meille itsestäänselvyys.
  • Turvallisuus, täsmällisyys ja mahdollisimman pienet päästöt ovat logistiikkamme tavoitteita.
  • Säästämme energiaa ja käytämme regeneratiivisia energialähteitä. Näin suojelemme ympäristöä ja teemme työmme taloudellisemmin.
  • Tuotteemme ovat vähähuoltoisia ja niillä on pitkä käyttöikä. Tämä tekee niistä vastuullisia ja taloudellisia pitkällä aikavälillä.
Sitoutuneisuus yritystoiminnassa

Sitoutuneisuus yritystoiminnassa

Työntekijöidemme, asiakkaidemme, kumppaneidemme ja tavarantoimittajiemme hyvinvointi on meille ensisijaisen tärkeää. Ne ovat molemminpuolisen menestyksen perusta. Tehtävämme on huolehtia miellyttävästä työympäristöstä ja varmistaa kaikkien lakisääteisten vaatimusten noudattaminen. Kunnioitamme kaikkien kohtaamiemme ihmisten ihmisarvoa, yksityisyyttä ja henkilökohtaisia oikeuksia.

  • Huolehdimme turvallisesta, esteettömästä ja miellyttävästä työskentelystä kaikissa tuotantotiloissamme ja toimistoissamme.
  • Tarjoamme työntekijöillemme säännöllistä koulutusta.
  • Edistämme aktiivisesti terveyttä työpaikalla.
  • Järjestämme työmme perheystävällisesti.
  • Nykyaikaiset taukotilat ja kanttiinit edistävät rentoutumista ja sosiaalista kanssakäymistä.
Stiegelmeyer

Ratkaisevasti parempi

Stiegelmeyer on jo yli 115 vuotta tunnettu laadukkaista ja innovatiivisista tuotteistaan terveydenhuolto- ja hoitoalalla. Stiegelmeyerin tuotevalikoima sisältää moderneja sänkyjä, vuoteita ja huonekaluja sairaaloihin ja hoivakoteihin. Tuotteidensa ja laajan huoltopalveluvalikoimansa lisäksi Stiegelmeyer tarjoaa myös yksilöllisiä prosessiratkaisuja. Vaativat yksityisasiakkaamme arvostavat yksilöllisiä mukavuusvuoteitamme.

Lue lisää
Burmeier

Turvallisesti omassa kodissa

Burmeier on tukenut kotihoitoa kodinomaisilla vuoteillaan ja huonekaluillaan jo vuodesta 1995 lähtien. Saksan Lagessa toimiva Burmeier on alallaan Saksan markkinajohtaja – esimerkiksi Dali-sarjan hoitovuoteet ovat Saksan eniten myytyjä. Burmeierin teknisesti innovatiiviset ja pitkäikäiset tuotteet ovat korkeiden laatu- ja turvallisuusstandardiensa ansiosta erittäin arvostettuja kaikkialla maailmassa.

Lue lisää

Vastauksia tulevaisuuden kysymyksiin

Sänkyjä ja järjestelmäratkaisuja terveydenhoitoalalle

Stiegelmeyer perustettiin vuonna 1900 Herfordissa. Siitä lähtien Stiegelmeyer on toiminut menestyksekkäänä perheyrityksenä. Stiegelmeyer on kansainvälisesti merkittävä toimija terveydenhoitoalalle suunnitelluilla tuotteillaan ja palveluillaan.

Varaosien saatavuus jopa 15 vuotta

Tuotteemme ovat aina turvallinen investointi.

Kokonaisratkaisu yhdeltä toimittajalta

Sängyt, vuoteet, patjat, huonekalut, digitaalinen tuki − tarjoamme järjestelmäratkaisuja moniin eri vaatimuksiin.

Tarkastettu laatu

Laitteemme ja koneemme sekä laadunhallintajärjestelmämme on sertifioitu muun muassa EN ISO 9001 - ja EN ISO 50001 -standardien mukaan.

Yli 120 vuoden kokemuksella

Yrityksemme on pitkän historiansa aikana luonut tärkeitä suuntaviivoja lääkinnällisten laitteiden kehityksessä.

LUE LISÄÄ

Sinua mahdollisesti kiinnostavat muut aiheet