Hinweismanagement Stiegelmeyer-Gruppe

Avoin viestintä ja ilmoitusten hallinta

Inhimillinen, avoin, ratkaisukeskeinen – nämä arvot leimaavat Stiegelmeyer-konsernin sisäistä ja ulkoista viestintää. Avoin kulttuuri, jossa jokaisella on oikeus esittää kritiikkiä ja huomauttaa mahdollisista epäkohdista, on meille itsestäänselvää. Oikeudenmukaisuus ja lakien noudattaminen on sisällytetty eettiseen ohjeistoomme (Code of Conduct).

Kaikki työntekijät, liikekumppanimme ja siihen oikeutetut kolmannet osapuolet voivat kääntyä luottamuksellisesti ja haluttaessa myös anonyymisti Stiegelmeyer-konsernin esihenkilöiden tai yritysjohdon puoleen ja ilmoittaa mahdollisista epäkohdista, lakien rikkomisista tai eettisten periaatteiden loukkaamisesta yrityksessä.

Lisäksi käytettävissämme on Compliance-asiantuntija Dr. Carsten Thiel von Herff luottamusasianajajana. Puolueettomana välittäjänä hän ottaa vastaan – myös anonyymisti – ilmoituksia, antaa neuvoja ja välittää tiedot luottamuksellisesti yritykselle harkittaviksi. Hän on ”turvasatama” työntekijöille ja ulkoisille henkilöille, jotka haluavat ilmoittaa rikkeistä. Hän suojaa heidän henkilöllisyyttä ja voi ratkaista konflikteja arvokkaiden neuvojensa ja monivuotisen kokemuksensa avulla.

Dr. Carsten Thiel von Herff toimii sisäisenä ilmoituskanavana Stiegelmeyer-konsernin kaikille kansallisille ja kansainvälisille yhtiöille. Tämän modernin ilmoitusjärjestelmän myötä yrityksemme panee täytäntöön saksalaisen ilmoittajien suojelua koskevan lain ja vastaavat lait muissa EU-maissa. Luottamusasianajajamme yhteystiedot:

Dr. Carsten Thiel von Herff, LL.M.

Loebellstraße 4
D-33602 Bielefeld, Saksa
Puh.: +49 (0) 521 - 557 333 0
Matkapuhelin: +49 (0) 151 – 582 303 21
Sähköposti: vertrauensanwalt@thielvonherff.de
Internet: www.thielvonherff.de

Ilmoitusjärjestelmä on osoitteessa: www.report-tvh.com

 

FORUM-verkkolehdessämme Dr. Carsten Thiel von Herff kertoo taustatietoja ja mielenkiintoisia yksityiskohtia ilmoittavien henkilöiden suojelua koskevasta laista ja sen soveltamisesta käytännössä. Lisätietoja vaatimustenmukaisuudesta ja kestävästä kehityksestä on yritysvastuutamme käsittelevässä esitteessämme.

FORUM-verkkolehteen: https://www.stiegelmeyer-forum.com/en/inside/i-offer-a-safe-haven.html

Ladata

Tutustu Stiegelmeyer-ryhmään

Yritysesitteemme sisältävät mielenkiintoista tietoa arvoistamme ja motivaatioistamme, toimipaikoistamme, yhteiskunnallisesta sitoutumisestamme sekä panoksestamme kestävämmän kehityksen hyväksi.