Hinweismanagement Stiegelmeyer-Gruppe

Otwarta komunikacja i zarządzanie uwagami

Ludzka, otwarta, ukierunkowana na rozwiązania – takie wartości kształtują w grupie Stiegelmeyer komunikację wewnętrzną i zewnętrzną. Kultura otwartości, w której zawsze można sformułować krytyczne uwagi i wskazać potencjalne niedociągnięcia jest dla nas oczywista. Sprawiedliwość i zgodność z prawem naszego działania są wpisane w nasz kodeks postępowania.

Wszyscy pracownicy, partnerzy handlowi i uprawnione osoby trzecie mogą na życzenie zwrócić się do managerów lub zarządu grupy Stiegelmeyer, również anonimowo, jeśli chcą zgłosić nieprawidłowości, naruszenia przepisów prawnych lub uchybienia zasadom etycznym w zakładzie.

Poza tym renomowany ekspert ds. compliance, Dr. Carsten Thiel von Herff jest do dyspozycji, jako rzecznik zaufania. Jako neutralny pośrednik przyjmuje uwagi, również anonimowe, służy radą i bezpiecznie kieruje informacje do firmy celem przeprowadzenia kontroli. Jest „bezpieczną przystanią” dla pracowników i osób z zewnątrz, które chcą zgłosić naruszenia. Chroni tożsamość i może rozwiązywać konflikty często już poprzez cenne rady oparte na wieloletnim doświadczeniu.

Pan Dr. Thiel von Herff działa w charakterze wewnętrznej jednostki zgłoszeniowej dla wszystkich krajowych i zagranicznych spółek grupy Stiegelmeyer. Nasze przedsiębiorstwo realizuje w ramach tego nowoczesnego systemu sygnalistów wytyczne niemieckiej ustawy o ochronie sygnalistów i jej odpowiedników w innych krajach UE. Dane naszego rzecznika zaufania:

Dr. Carsten Thiel von Herff, LL.M.

Loebellstraße 4
D-33602 Bielefeld
Telefon: +49 (0) 521 - 557 333 0
Tel. kom.: +49 (0) 151 – 582 303 21
E-mail: vertrauensanwalt@thielvonherff.de
WWW: www.thielvonherff.de

Platformę medialną można znaleźć tutaj: www.report-tvh.com

 

Dr. Thiel von Herff objaśnia konteksty i szczegóły dotyczące ustawy o ochronie sygnalistów i jej stosowania w codziennej praktyce w wywiadzie dla naszego magazynu internetowego FORUM. Odpowiedzi na inne pytania związane z tematyką compliance i zrównoważonego rozwoju można znaleźć w naszej broszurce dotyczącej odpowiedzialności korporacyjnej.

Do FORUM: https://www.stiegelmeyer-forum.com/en/inside/i-offer-a-safe-haven.html

Downloads

Informacje o grupie Stiegelmeyer

W broszurach o naszej firmie znajdą Państwo interesujące informacje o naszych wartościach i motywacjach, naszych zakładach, naszym zaangażowaniu społecznym oraz naszym dążeniu do coraz bardziej zrównoważonego rozwoju.