Verantwoordelijkheid en conformiteit

Naleving van de toepasselijke wetgeving heeft onze hoogste prioriteit. Transparante bedrijfsprocessen, bestrijding van corruptie en eerlijke concurrentie zijn voor ons een verplichting. Wij beschermen de gegevens van onze klanten en ons bedrijf door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) toe te passen. Zorgzaam handelen voor algemeen welzijn en een discriminatievrije omgeving voor alle mensen zijn doelstellingen die ons elke dag motiveren.

Het hoge verantwoordelijkheidsgevoel van de Stiegelmeyer Groep komt op vele gebieden tot uiting:

  • Onze producten voldoen aan alle normatieve eisen en zijn veel uitgebreider getest dan de regelgeving voorschrijft. Onze deskundigen begeleiden actief het ontwikkelingsproces van belangrijke normen voor medische hulpmiddelen.
  • Wij hanteren een gecertificeerd energiebeheersysteem volgens DIN EN ISO 50001. Regelmatige audits door externe auditors zien toe op de naleving van de wettelijke voorschriften.
  • Bij de productie en verwijdering van onze producten houden wij ons aan de voorschriften ter bescherming van het milieu en de hulpbronnen, bijv. de verordening inzake oplosmiddelen of de quota voor gescheiden inzameling volgens de wet inzake de gesloten kringloop van afvalstoffen. 95 procent van ons houtmateriaal is afkomstig uit duurzame bosbouw. En wij leveren ten minste 95 procent van onze reststoffen gesorteerd per soort aan bij het afvalverwerkingsbedrijf.
  • Door digitalisering in onze kantoren en fabrieken verminderen we het aantal zakenreizen en besparen we papier. De Stiegelmeyer Groep biedt bijvoorbeeld elektronische facturering aan in overeenstemming met richtlijn 2014/55/EU.

Downloads

Maak kennis met de Stiegelmeyer Groep

In onze bedrijfsbrochures vindt u interessante informatie over onze waarden en motivatie, onze vestigingen, onze sociale betrokkenheid en ons streven naar meer duurzaamheid.