Odpowiedzialność i zgodność

Przestrzeganie obowiązującego prawa jest dla nas priorytetem. Transparentne procesy biznesowe, zwalczanie korupcji i uczciwa konkurencja to dla nas oczywistość. Chronimy dane naszych klientów i naszego przedsiębiorstwa stosując przepisy RODO. Dbałość w działaniu na rzecz poprawy dobra wspólnego i środowiska pracy bez dyskryminacji dla wszystkich to cele, będące dla nas codzienną motywacją.

Wysoka świadomość odpowiedzialności grupy Stiegelmeyer widoczna jest w wielu obszarach:

  • Nasze produkty spełniają wszystkie wymagania norm i są przetestowane w stopniu znacznie wykraczającym poza te wymogi. Nasi eksperci aktywnie uczestniczą w procesie redagowania ważnych norm dla wyrobów medycznych.
  • Korzystamy z certyfikowanego systemu zarządzania energią zgodnie z DIN EN ISO 50001. Regularne audyty, prowadzone przez zewnętrznych kontrolerów mają na celu monitorowanie przestrzegania przepisów prawnych.
  • Przy produkcji i utylizacji naszych produktów wypełniamy przepisy o ochronie środowiska i zasobów, np. rozporządzenia o rozpuszczalnikach albo warunków ilościowych segregacji wynikających z prawa o gospodarce obiegu zamkniętego. 95 naszych materiałów drzewnych pochodzi ze zrównoważonej gospodarki leśnej. Co najmniej 95 procent naszych odpadów dostarczamy do zakładów odzysku w formie posegregowanej.
  • Dzięki digitalizacji w naszych biurach i zakładach ograniczamy liczbę podróży służbowych i oszczędzamy papier. Dla przykładu w grupie Stiegelmeyer obowiązują faktury cyfrowe zgodnie z dyrektywą 2014/55/UE.

Downloads

Informacje o grupie Stiegelmeyer

W broszurach o naszej firmie znajdą Państwo interesujące informacje o naszych wartościach i motywacjach, naszych zakładach, naszym zaangażowaniu społecznym oraz naszym dążeniu do coraz bardziej zrównoważonego rozwoju.