Kariera

ŚCIEŻKI KARIERY W STIEGELMEYER

W Stiegelmeyer skupiamy się na ważnym celu: dbamy o powrót do zdrowia i dobre samopoczucie osób przebywających w szpitalach i zakładach opieki. Jednocześnie nasze łóżka i meble odciążają opiekunów podczas ich wymagającej pracy.

Do osiągnięcia tego celu potrzebujemy współpracowników pełnych pasji, zapału i pomysłów. Nasze rodzinne przedsiębiorstwo oferuje najlepszą szansę na pełne wykorzystanie Twojego potencjału.

Cenimy sobie zaufanie i sprawiedliwe traktowanie, a także dobrą atmosferę w miejscu pracy. Szkolenia i inicjatywy dokształcające oferowane przez nas na całej ścieżce kariery podwyższają motywację i jakość świadczonej pracy. Każda osoba zatrudniona w Stiegelmeyer wie, dlaczego jej praca ma tak duże znaczenie. Wspieramy pracowników w rozwoju ich potencjału i kształtowaniu poczucia odpowiedzialności, a także umożliwiamy im wykorzystanie zdobytych umiejętności w praktyce.


Nasz dział personalny


Dział personalny wspiera pracowników od rozpoczęcia procesu kształcenia, do momentu przejścia na emeryturę.

Dużą wagę przywiązujemy do rekrutacji odpowiednich kandydatów, których wyszukujemy z najwyższą starannością. Członkowie naszego działu personalnego towarzyszą pracownikom przy ich rozwoju osobistym – jest to możliwe dzięki szkoleniom i działaniom dokształcającym.

Osoby zdobywające zawód mogą liczyć na indywidualną opiekę aż do zdania egzaminu końcowego, a nawet jeszcze po nim.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących kształcenia czy ofert pracy, a także zapytań o wolne etaty, prosimy o kontakt z naszym działem personalnym. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu telefonicznego pod numerem 05221 185 - 0 albo mailowo – bewerbung(at)stiegelmeyer.com.