Ochrona danych

Polityka Prywatności

Stiegelmeyer GmbH & Co. KG (zwana dalej operatorem) cieszy się z Państwa zainteresowania naszą firmą oraz naszymi produktami i usługami i pragnie, abyście Państwo czuli się u nas bezpiecznie w zakresie ochrony swoich danych osobowych.

Ochrona prywatności ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza dla przyszłości internetowych modeli biznesowych i rozwoju gospodarki opartej na Internecie. Dlatego poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych chcemy podkreślić nasze zaangażowanie w ochronę Państwa prywatności.

Nasi pracownicy i zatrudnione przez nas firmy usługowe są przez nas zobowiązani do zachowania tajemnicy i przestrzegania przepisów federalnej ustawy o ochronie danych osobowych i innych istotnych przepisów o ochronie danych.

Bardzo poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych i ściśle przestrzegamy przepisów o ochronie danych osobowych.

Objaśnienie: Zgodnie z definicją federalnej ustawy o ochronie danych osobowych "dane osobowe" to informacja o osobistej lub faktycznej sytuacji konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Zaliczają się do nich na przykład imię i nazwisko, adres geograficzny, numer konta, adres e-mail i adres IP.

Poniższa deklaracja przedstawia w ogólnym zarysie, w jaki sposób chcemy zapewnić taką ochronę.
 


Wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa za pośrednictwem naszej strony internetowej lub w inny sposób będą gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem oraz w celach, dla których przekazaliście nam Państwo te dane. Ponadto, możemy wykorzystywać te informacje do okazjonalnych ofert dla Państwa oraz do informowania o nowych produktach lub usługach i innych usługach, które mogą Państwa zainteresować. Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu swoich danych, wysyłając wiadomość do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych wymienionego poniżej.

 

W razie potrzeby przekazujemy informacje również firmom, usługodawcom lub innym stronom trzecim powiązanym z operatorami. Może to być konieczne w celu zapewnienia żądanej przez Państwa usługi lub transakcji, takich jak realizacja zamówień, rejestracja na imprezy i seminaria, zapewnienie obsługi klienta lub informowanie Państwa o usługach lub produktach.

 

Przekazując dane osobowe osobom trzecim, ograniczamy się do informacji niezbędnych do świadczenia naszych usług. Odpowiednie osoby trzecie mogą wykorzystywać te dane osobowe wyłącznie w celu realizacji żądanej usługi lub przeprowadzenia niezbędnej transakcji z naszego polecenia. Usługodawcy są przez nas zobowiązani do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Państwa dane osobowe nie będą nigdy przekazywane, zbywane ani w inny sposób udostępniane przez nas osobom trzecim w celach marketingowych.


Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej

Ze względów bezpieczeństwa i technicznych operator automatycznie przetwarza informacje przekazywane nam przez przeglądarkę w dziennikach systemowych. Należą do nich głównie:

 • adres IP (ewentualnie osobisty)
 • nazwa pobranego pliku
 • data i godzina pobrania danych
 • ilość przesyłanych danych
 • komunikat informujący, czy pobieranie zakończyło się powodzeniem
 • komunikat informujący, dlaczego wyszukiwanie mogło się nie powieść
 • nazwa dostawcy usług internetowych
 • informacje o przeglądarce (np. typ przeglądarki, rozdzielczość ekranu)
 • system operacyjny
 • strona internetowa, z której nastąpiło wejście.

Pliki cookie

Nasze strony internetowe używają tzw. plików cookie w kilku miejscach. Cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika przez przeglądarkę internetową. Służą one do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Na przykład, zapewniają one techniczną realizację sesji użytkownika. Jednocześnie te pliki cookie dostarczają nam informacji, które umożliwiają nam optymalizację naszych stron internetowych pod kątem potrzeb odwiedzających.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji“. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. W niektórych przypadkach stosowane są jednak również pliki cookie o dłuższym okresie przechowywania. Maksymalny okres przechowywania plików cookie może wynosić do jednego roku.

Wszystkie pliki cookie na naszych stronach internetowych zawierają informacje czysto techniczne w formie pseudoanonimowej lub anonimowej, nie zawierają one żadnych danych osobowych.

Jeśli chcesz zapobiec zapisywaniu plików cookie, musisz wybrać w ustawieniach przeglądarki opcję "nie akceptuj plików cookie". Jeśli jednak przeglądarka nie akceptuje plików cookie, zakres funkcji naszej oferty internetowej może być bardzo ograniczony. Niektóre funkcje nie będą wtedy dostępne.


Facebook

Nasza witryna internetowa korzysta z wtyczek społecznościowych ("plug-in") portalu społecznościowego facebook.com, który jest obsługiwany przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Wtyczki są rozpoznawalne po jednym z logo Facebooka (biała litera "f" na niebieskim kafelku lub znak "kciuki w górę") lub są oznaczone dodatkiem "Facebook Social Plugin". Listę i wygląd wtyczek społecznościowych Facebooka można zobaczyć tutaj.

W przypadku wywołania strony na naszej witrynie internetowej, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przesyłana bezpośrednio z Facebooka do przeglądarki użytkownika i jest przez nią zintegrowana ze stroną internetową. W związku z tym nie mamy wpływu na zakres danych, które Facebook gromadzi za pomocą tej wtyczki i dlatego informujemy Państwa zgodnie z naszym stanem wiedzy:

Poprzez integrację wtyczek Facebook otrzymuje informacje o tym, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej strony naszej witryny internetowej. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać wizytę do konta użytkownika na Facebooku. W przypadku interakcji z wtyczkami, np. kliknięcia przycisku "Lubię to" lub zamieszczenia komentarza, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio z przeglądarki do Facebooka i tam zapisywane. Jeśli nie użytkownika nie posiada konta na Facebooku, nadal istnieje możliwość, że Facebook może poznać i zapisać adres IP użytkownika.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebook, jak również Państwa prawa w tym zakresie i możliwości ustawień w celu ochrony Państwa prywatności można znaleźć w informacjach na temat ochrony danych osobowych Facebooka.

Jeśli posiadają Państwo konto na Facebooku i nie chcą, aby Facebook zbierał Państwa dane za pośrednictwem naszej witryny internetowej i łączył je z zapisanymi na Facebooku danymi konta, muszą się Państwo wylogować z Facebooka przed odwiedzeniem naszej witryny internetowej.

Możliwe jest również blokowanie wtyczek społecznościowych Facebooka za pomocą dodatków do przeglądarki, na przykład za pomocą "Facebook Blocker".


Google Adwords Conversion Tracking

Co to jest Google AdWords Conversion Tracking?
Na naszej witrynie internetowej używamy "Google AdWords" wraz z rozszerzeniem Google AdWords Conversion Tracking. Wykorzystanie Google AdWords służy do wyświetlania tej strony na Google w obszarze przestrzeni reklamowej.

Co się dzieje, gdy używam Google AdWords Conversion Tracking?
Klikając na odpowiednią reklamę, Google zarejestruje to kliknięcie i ustawi tak zwany "plik cookie". Te pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych. Za pomocą tego pliku cookie można wtedy ustalić, czy użytkownik po wywołaniu naszej strony wywołał również np. stronę "Kontakt". Plik cookie jest usuwany po 30 dniach. Można go również usunąć ręcznie za pomocą odpowiedniego dodatkowego oprogramowania. Informacje, które otrzymujemy, wykorzystujemy do monitorowania jakości i skuteczności naszej reklamy. Możemy zobaczyć, ile osób odwiedziło nasze strony kontaktowe lub skontaktowało się z osobą upoważnioną do kontaktu po kliknięciu na reklamę. Nie otrzymujemy danych osobowych, tzn. danych umożliwiających nam identyfikację użytkownika. Google również używa tych danych.

Jaką politykę prywatności stosuje Google AdWords Conversion Tracking?
Polityka prywatności Google AdWords jest dostępna pod adresem http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.
Więcej informacji znajduje się na stronie
https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=de.

Jak uniemożliwić Google AdWords łączenie moich danych z moim profilem?
Jeśli dezaktywują Państwo plik cookie za pomocą odpowiedniego programu lub przeglądarki internetowej, nie zostaną Państwo zarejestrowani.
Tutaj można pobrać dodatek do przeglądarki, aby zablokować korzystanie z Google Analytics.

Kto jest operatorem Google AdWords Conversion Tracking?
Google AdWords Conversion Tracking jest obsługiwany przez

Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Irlandia
Tel: +353 1 543 1000
Fax: +353 1 686 5660
E-Mail: support-deutschland(at)google.com

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem
https://www.google.de/contact/impressum.html.


Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google Inc. („Google“). Google Analytics używa tzw. „cookie“, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika, aby umożliwić analizę sposobu korzystania z witryny przez użytkowników. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika będą z reguły przekazywane na serwery Google w Irlandii i/lub Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Jeśli jednak na tej stronie internetowej jest włączona anonimizacja IP, Państwa adres IP zostanie wcześniej przez Google skrócony, jeśli Państwa serwer znajduje się na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w Irlandii i/lub w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. Anonimizacja IP jest aktywna na tej stronie internetowej. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Użytkownik może zrezygnować z plików cookie wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez użytkownika ze strony internetowej (włącznie z adresem IP użytkownika) oraz przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem:
tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Alternatywnie do dodatku do przeglądarki lub w przeglądarkach na urządzeniach przenośnych, użytkownik może kliknąć ten link, aby w przyszłości uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych z tej strony internetowej (rezygnacja działa tylko w przeglądarce i tylko dla tej domeny). Plik cookie opt-out jest zapisywany na urządzeniu użytkownika. Jeśli użytkownik usunie pliki cookie w tej przeglądarce, musi on ponownie kliknąć ten link.

Ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics z rozszerzeniem "anonimizeIP()", tak że adresy IP są przetwarzane tylko w formie skróconej, aby wykluczyć bezpośrednie odniesienie do konkretnej osoby.


Sprzeciw wobec Google Analytics

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się gromadzeniu anonimowych danych przez Google Analytics. Sprzeciw jest składany w formie pliku cookie opt-out, tak aby np. po usunięciu wszystkich plików cookie przeglądarki, konieczna była ponowna deklaracja rezygnacji.

 • Aktywacja Google Analytics Tracking

Google Tag Manager

Ta witryna internetowa wykorzystuje funkcję Google Tag Manager. Usługa ta umożliwia zarządzanie tagami stron internetowych poprzez interfejs. Google Tool Manager implementuje tylko tagi. To oznacza: Nie używa się żadnych plików cookie i nie gromadzi się żadnych danych osobowych. Google Tool Manager uruchamia inne tagi, które z kolei mogą zbierać dane. Jednak Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Jeśli dezaktywacja została dokonana na poziomie domeny lub pliku cookie, pozostanie ona dla wszystkich tagów śledzących, jeśli zostaną one zaimplementowane za pomocą Google Tag Manager.


Google Remarketing

Ta witryna internetowa korzysta z tagów Google Remarketing Tag. Są to usługi świadczone przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; zwane dalej „Google"). Google używa plików cookie, które są przechowywane na komputerze użytkownika, aby pomóc przeanalizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z witryny internetowej przez użytkownika (w tym adres IP użytkownika) są przekazywane do serwera Google w Irlandii i/lub Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Adres IP jest następnie skracany przez Google o trzy ostatnie cyfry, dlatego jednoznaczne przypisanie adresu IP nie jest już możliwe.

Google wykorzysta zebrane dane w celu analizy korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej dla operatorów stron internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Osoby trzecie, w tym Google, zamieszczają reklamy na stronach internetowych.

Osoby trzecie, w tym Google, używają zapisanych plików cookie w celu wyświetlania reklam opartych na poprzednich wizytach użytkownika na tej stronie internetowej. W żadnym wypadku Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z innymi danymi Google. Gromadzenie i przechowywanie danych może zostać odwołane w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Możesz wyłączyć używanie plików cookie przez Google, odwiedzając stronę dezaktywującą reklamy Google.

Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej. Gromadzenie i przechowywanie danych może zostać odwołane w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Więcej informacji na temat regulaminu Google można znaleźć tutaj.


Facebook Remarketing / Retargeting

Na naszych stronach zintegrowane są tagi remarketingowe sieci społecznościowej Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Gdy użytkownik odwiedza nasze strony, tagi remarketingowe ustanawiają bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką użytkownika a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje informację, że użytkownik odwiedził naszą stronę ze swoim adresem IP. Dzięki temu Facebook może kojarzyć odwiedzanie naszych stron z kontem użytkownika. Uzyskane w ten sposób informacje możemy wykorzystać do wyświetlania reklam Facebook. Pragniemy zwrócić uwagę, że jako dostawca stron internetowych nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka na stronie
https://www.facebook.com/about/privacy/.
Jeśli nie życzysz sobie gromadzenia danych za pośrednictwem Custom Audience, możesz tutaj dezaktywować tę usługę.


Korzystanie z YouTube w trybie zaawansowanej ochrony prywatności

W celu integracji filmów wideo korzystamy z dostawcy YouTube. Filmy są zintegrowane w zaawansowanym trybie prywatności. Podobnie jak większość witryn internetowych, YouTube wykorzystuje pliki cookie do zbierania informacji o osobach odwiedzających jego witrynę internetową. YouTube wykorzystuje te informacje między innymi do zbierania statystyk wideo, zapobiegania oszustwom i poprawy użyteczności. Prowadzi to również do połączenia z siecią Google DoubleClick. Po uruchomieniu filmu wideo może ono spowodować dalsze przetwarzanie danych. Nie mamy na to wpływu. Więcej informacji na temat ochrony prywatności przez YouTube można znaleźć na stronie YouTube: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube


Informacje uzupełniające dotyczące wykorzystywania i ujawniania danych osobowych

Operator może być zmuszony do ujawnienia danych i związanych z nimi informacji na podstawie nakazu sądowego lub administracyjnego. Zastrzegamy sobie również prawo do wykorzystania danych użytkowników w celu dochodzenia praw lub obrony przed roszczeniami prawnymi. Zgodnie z obowiązującym prawem zastrzegamy sobie również prawo do przechowywania i ujawniania danych osobowych i innych danych w celu wykrycia i zwalczania nielegalnych działań, prób oszustwa lub naruszenia warunków użytkowania operatora.


Bezpieczna komunikacja w Internecie

Staramy się przekazywać i przechowywać dane osobowe użytkowników, podejmując środki techniczne i organizacyjne w taki sposób, aby nie były one dostępne dla osób trzecich.

Jednak ogólnie rzecz biorąc, Internet jest uważany za niepewne medium. W przeciwieństwie do linii telefonicznych, na przykład, nieupoważnionym osobom trzecim łatwiej jest przechwycić, nagrać lub nawet zmodyfikować dane przesyłane przez Internet.


Szyfrowanie transmisji danych

Aby zagwarantować poufność komunikacji z użytkownikiem, dla niektórych funkcji (logowanie itp.) stosujemy szyfrowanie SSL AES 256 bitów. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, stosowane przez nas szyfrowanie można uznać za bezpieczne. Ten poziom bezpieczeństwa jest osiągany przez systemy operacyjne i przeglądarki młodszej generacji, w razie potrzeby należy zaktualizować system operacyjny i przeglądarkę na komputerze, aby móc korzystać z tego wysokiej jakości szyfrowania.

W przypadku niezaszyfrowanej komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej nie można zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych, dlatego zalecamy przesyłanie informacji poufnych pocztą tradycyjną.


Aktualizacja niniejszej Polityki Prywatności

Jeśli operator wprowadza nowe produkty lub usługi, zmienia procedury internetowe lub jeśli technologia zabezpieczeń internetowych i technologii EDP będzie się dalej rozwijać, Polityka prywatności musi zostać zaktualizowana. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia Polityki Prywatności w zależności od potrzeb. Zmiana zostanie opublikowana tutaj.


Prawo do informacji / usunięcia i zmiany danych osobowych

Jeśli mają Państwo pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych lub jeśli chcieliby Państwo uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat konkretnego punktu, prosimy o kontakt z nami.

Jeśli nie zgadzają się Państwo dłużej na przechowywanie swoich danych osobowych lub jeśli okaże się ono niepoprawne, wówczas w ramach ustawowych przepisów na Państwa polecenie dokonamy korekty, blokady lub usunięcia Państwa danych. Na żądanie otrzymają Państwo informacje na temat danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem:

Stiegelmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Niemcy

Telefon +49 (201) 95 98 6 - 48
E-mail datenschutz(at)stiegelmeyer.com

Prosimy o zrozumienie, że wymagamy dowodu tożsamości, gdy prosimy o podanie informacji na temat przechowywanych przez nas danych osobowych.


Pełnomocnik ds. ochrony danych

W przypadku ogólnych pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania przez nas danych osobowych lub w celu uzyskania ogólnych informacji na temat ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt na piśmie:

Aulinger Datenschutz & Consulting GmbH
Herr Dr. Ralf Heine
Frankenstraße 348
45133 Essen

info(at)aulinger.eu
www.aulinger.eu