Częste pytania z odpowiedziami

Kariera FAQ

FAQ

W tym miejscu zestawiliśmy dla Was pytania związane z podaniem o pracę i naszym profilem kandydata. Jeżeli masz pytania, których tu nie ma, pracownicy Grupa Stiegelmeyer (Stiegelmeyer Grupa) chętnie na nie odpowiedzą.

Aby umożliwić nam możliwie szybkie opracowanie przesyłanych nam podań, prosimy o wysłanie dokumentów w kompaktowym pliku PDF na jedną ze skrzynek: bewerbungen(at)stiegelmeyer.com lub ausbildung(at)stiegelmeyer.com. Dokumenty aplikacyjne można również wydrukować i złożyć w tej formie do działu kadr.

Podanie powinno zawierać list motywacyjny, aktualny życiorys, komplet świadectw pracy i szkoleń oraz świadectwa szkolne. O ile to możliwe prosimy o przesłanie dokumentów w pliku PDF.

Oferty pracy na stronie „kariera” są zawsze aktualne.

Tak, złożenie podania z własnej inicjatywy możliwe jest zawsze. W takim przypadku prosimy o podanie preferowanego obszaru pracy.

Dział kadr i właściwy dział specjalistyczny przeprowadzają wstępną selekcję i wspólnie decydują, których z kandydatów zaprosić na pierwszą rozmowę.

Kryteriami jest wypełnienie profilu wymagań na obsadzanym stanowisku, kompetencje i specjalistyczna wiedza kandydata.

  • Podania o przyjęcie na otwarte stanowiska można składać w dowolnym momencie.
  • Podania z własnej inicjatywy (np. o przyjęcie na praktykę) prosimy składać z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, ponieważ może zaistnieć konieczność przekazania ich do kilku działów specjalistycznych.
  • Proces wyboru stażystów handlowych rozpoczyna się z reguły na rok przed rozpoczęciem kształcenia (przed wakacjami letnimi), a dla stażystów technicznych ok. sześć miesięcy przed rozpoczęciem kształcenia

Twoje dane będą oczywiście traktowane poufnie. W ramach naszego przedsiębiorstwo Twoje dane osobowe przekazywane są wyłącznie osobom i jednostkom (np. wydział, rada zakładowa, przedstawiciel osób z ciężką niepełnosprawnością), które ich potrzebują do podjęcia decyzji o zatrudnieniu i do realizacji naszych obowiązków ustawowych i umownych.

 

Zapisujemy Twoje dane osobowe na czas rekrutacji. Po jej zakończeniu, jeśli wynikiem nie będzie zatrudnienie, będziemy przechowywać Twoje dane jeszcze przez sześć miesięcy, chyba że usunięcie po tym okresie byłoby sprzeczne z ustawowymi terminami przechowywania danych albo terminami przedawnienia.

Naturalnie, po uzyskaniu odpowiedzi odmownej, możesz złożyć kolejne podanie, dotyczące innego stanowiska.

Tak. Kiedy Twoje podanie do nas wpłynie, otrzymasz potwierdzenie wpływu. Jeśli podanie zostało złożone elektronicznie i nie ma potwierdzenia wpływu, przejrzyj swój folder spam. Jeśli tam również go nie ma, zwróć się do naszego działu kadr.

W przypadku pytań, do dyspozycji są wyznaczeni pracownicy naszego działu kadr.

Prócz informacji o kompetencjach i możliwościach, prosimy o podanie propozycji wynagrodzenia i informacji o najwcześniejszym możliwym momencie podjęcia pracy.

Każde podanie zostaje starannie sprawdzone przez nasz dział kadr w porozumieniu z właściwym działem przedsiębiorstwa. Bezpośrednio po zapoznaniu się z Twoimi dokumentami skontaktujemy się z Tobą i przekażemy informacje o statusie Twojego podania.

 

To może być interesujące

CZYTAJ WIĘCEJ